Audit Committee

 • Ms. Mak Suet Man (Chairman)
 • Mr. Deng Chaowen
 • Mr. Shi Jianwen 
 • Mr. Liu Sicheng

Remuneration Committee

 • Ms. Mak Suet Man (Chairman)
 • Mr. Deng Chaowen
 • Mr. Shi Jianwen
 • Mr. Liu Sicheng

Nomination Committee

 • Mr. Liu Sicheng (Chairman)
 • Mr. Deng Chaowen
 • Mr. Shi Jianwen
 • Ms. Mak Suet Man